Tin tức

Có 23 bài viết trên chủ đề này
  • CÁC VÙNG TRỒNG BƯỞI DIỄN

    Cây Bưởi Diễn đang ngày càng trở thành cây trồng chủ lực của bà con nông dân. Dưới đây là một số vùng trồng bưởi Diễn nổi tiếng ở Hà Nội
    Chi tiết